Voluntariat

De la articolul 17 și până la 19 din „Decretul legislativ n.117 din 03/07/2017 se referă la acest subiect.

În funcție de acest decret, voluntarul este: „…o persoană care decide în mod liber să desfășoare o activitate în favoarea comunității sau pentru binele comun, chiar prin intermediul unei entități din sectorul terțiar, punându-și la dispoziție timpul și capacitățile proprii pentru a promova acțiuni pentru necesitățile persoanelor și comunităților beneficiare, în mod personal, spontan și gratuit, fără scop de lucru, în afară de cel al solidarității.”

Activitatea de voluntariat nu poate fi retribuită prin lege. Mai mult, voluntarii trebuie să aibă o asigurarea de sănătate, pentru boli sau accidente și pentru responsabilitatea către terțe persoane. Voluntarul este acea persoană care prestează în mod activ munca sa în favoarea Asociației. Numele voluntarilor sunt înscrise într-un registru al Asociației.

Care este diferența dintre un voluntar și un asociat al Asociației?

Asociatul poate fi oricare cetățean care a împlinit vârsta majoră și împărtășește scopurile și finalitățile asociației, care decide să facă parte din ea sau să o susțină prin plata unei cote sociale stabilită de Adunare (organul democratic care se reunește cel puțin o dată pe an și care întrunește toți asociații).

Un asociat poate să aleagă să nu fie voluntar.

Dar pentru a fi voluntari persoanele trebuie să se înscrie la asociație ca asociați.

Vrei să devii voluntar? Primul pas este să devii ASOCIAT: click aici