Special Elections 2019

Alegătorii care doresc să voteze în străinătate, la alegerile pentru Preşedintele României din anul 2019, se pot înregistra ca alegători în străinătate, prin intermediul unui formular on-line, până cel mai târziu la data de 11 Septembrie 2019, ora 23:59:59.

 

Modalități de exercitare a dreptului de vot în străinătate la alegerile prezidențiale din 10 noiembrie 2019

Cetățenii români cu drept de vot aflați în străinătate au la dispoziție 3 opțiuni pentru a-și exercita dreptul de vot:

  1. Prin corespondență

Alegătorul care dorește să se înscrie pentru votul prin corespondență trebuie să completeze un formular on-line, în care să menționeze numele, prenumele, codul numeric personal, adresa de domiciliu sau reşedinţă, adresa de e-mail, precum şi opţiunea de transmitere în ţară sau la reprezentanţa diplomatică a votului exprimat prin corespondenţă. La acest formular, alegătorul trebuie să anexeze copia scanată sau fotografia actului de identitate şi a documentului care dovedeşte dreptul de şedere, eliberat de autorităţile străine.

Documentele care dovedesc dreptul de ședere în Italia sunt următoarele:

  1. carte de identitate pentru cetăţenii străini
  2. atestat de şedere/de înscriere în registrul populaţiei
  3. certificat de rezidenţă emis de primăria locală
  4. certificat privind componenţa familiei – dacă pe acesta este înscrisă reşedinţa titularilor
  5. certificat cumulativ privind reşedinţa şi alte drepturi
  6. permis de şedere

După finalizarea procedurii de preînregistrare pe portal, alegătorul va primi un e-mail de control, pe care trebuie să-l confirme, în caz contrar validarea înregistrării neputându-se realiza. Precizăm că validarea înregistrării alegătorului din străinătate se face de către AEP, în termen de 5 zile de la confirmarea, de către acesta, a email-ului de control.

  1. la o secție de votare pentru care s-au înregistrat înRegistrul electoral și pentru care au optat să voteze cel puțin 100 de alegători înregistrați

Alegătorul român care optează să voteze în străinătate la o secție de votare va completa un formular on-line, în care va înscrie numele, prenumele, codul numeric personal, localitatea şi statul unde optează să voteze, la care anexează copia scanată sau fotografia actului de identitate. O secție de votare poate fi înființată la cererea a minimum 100 de cetățeni din aceeași localitate sau dintr-un grup de localități.

  1. la oricare dintre secțiile de votare organizate în străinătate dacă nu au optat pentru votul prin corespodență. 

IMPORTANT: Pentru a putea vota prin corespondență sau la o secție de votare înființată în localitățile sau grupurile de localități în care au optat să voteze cel puțin 100 de alegători ESTE NECESARĂ ÎNREGISTRAREA pe portalul http://www.votstrainatate.ro/ gestionat exclusiv de Autoritatea Electorală Permanentă.

 IMPORTANTFormularele de înregistrare vor fi active până în data de 11 septembrie 2019.

 

Detalii privind procedura de înregistrare pe portalul www.votstrainatate.ro